Laudato Si’ Encounter: Comiesięczny przewodnik modlitewny – Maj 2023

utworzone przez | maj 4, 2023 | Blogs, News

Intencja na ten miesiąc
Maj 2023
Natchnieni Zesłaniem Ducha Świętego, modlimy się o różnorodność osób i darów w naszym ruchu.

 “Każdy z nas ma jakąś tożsamość osobistą, zdolną do wejścia w dialog z innymi i z samym Bogiem”. (LS 81)

Przejdź na górę

Modlitwa do Ducha Świętego
Storczyk gołębi, kwiat Ducha Świętego (Wikipedia)

Duchu Święty, jesteś Bożą obecnością w naszych sercach, niosącą życie, miłość i radość, jak troskliwa Matka. Jesteś w śpiewających ptakach, ukrytych w roślinności, w subtelnym zapachu niepozornych kwiatów… Jesteś Tajemnicą, niewidzialną, ale silnie wpływającą na nasze życie. Otwieramy przed Tobą nasze serca.

Prosimy, inspiruj nas i daj nam mądrość, odwagę i nadzieję. Pomóż nam wykorzystywać nasze różnorodne talenty i Twoje dary. Prosimy ucz nas cierpliwości, dobroci, wierności, łagodności i opanowania. Prowadź nas dobrą drogą, ucz nas kochać Ciebie, bliźnich i samych siebie. Prosimy, pomóż nam współpracować w pokoju i szacunku dla każdej osoby, niezależnie od wszystkich różnic między nami, ale także szanować przyrodę, wszystko, co dla nas stworzyłeś. Pomóż nam też pamiętać zawsze o naszej godności bycia Twoimi dziećmi oraz o naszej wolności, by służyć innym, tak jak Jezus. Amen

(autorka: Sylwia Ufnalska, Animatorka Laudato Si’, koordynatorka Rogalińskich Dróg Ducha Świętego i projektu “Drzewo Życia” – Rogalin, Polska)

Przejdź

Refleksja na ten miesiąc
Wykorzystać siłę miłości

Austin Kehmeier, Unsplash

Br Jacek Orzechowski OFM, Franciscan Action Network (Sieć Akcji Franciszkańskiej), Polska

W piątą Niedzielę Wielkanocną pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich opisuje wielki problem, przed którym stanął wczesny Kościół chrześcijański. Ówczesna wspólnota była zróżnicowana. Niektórzy członkowie deklarowali swoją tożsamość żydowską, inni wywodzili się z grecko-rzymskiej kultury pogańskiej. Te dwie grupy przez długi czas odczuwały wzajemną nieufność, uprzedzenia, a nawet nienawiść.


Br Jacek Orzechowski OFM

Można powiedzieć, że to cud, że członkowie tych dwóch antagonistycznych grup byli w stanie stworzyć nową tożsamość religijną. Jednak ich początkowe starania nie zawsze kończyły się sukcesem. Na przykład, biedne wdowy związane z kulturą grecką były zaniedbywane.

Co więc zrobili członkowie tego Kościoła? Zebrali się razem, przeanalizowali problem, dostrzegli różnorodne dary i talenty członków wspólnoty. Kierując się pomysłowością i kreatywnością, wykorzystali je w służbie misji Kościoła.

My również tworzymy różnorodną wspólnotę uczniów Jezusa. Niektórzy z nas są bardziej tradycyjni, inni postępowi. Jedni są raczej nastawieni na kontemplację, inni lubią angażować się w bezpośrednie działania. Są katolicy, którzy podążając za swoim sumieniem mają odmienne zdanie na temat spraw związanych z polityką, czy też najlepszego sposobu na ochronę naszego wspólnego domu i najbardziej bezbronnych. Nawet jeśli nasze poglądy się różnią, nie wolno nam demonizować siebie nawzajem ani ulegać podziałowi „my kontra oni”.

Papież Franciszek w encyklice Laudato Si’ przypomina nam, że „Każdy z nas ma jakąś tożsamość osobistą, zdolną do wejścia w dialog z innymi i z samym Bogiem” (LS 81). Budowanie cywilizacji miłości, odpowiadanie na krzyk ubogich i wołanie ziemi musi iść w parze z pielęgnowaniem kultury spotkania w ramach Ruchu Laudato Si’.

W Ewangelii wg św. Jana (J 14,12), Jezus mówi swoim uczniom, że dzięki darowi Ducha Świętego będą mogli robić rzeczy, które On czynił, a nawet dokonają większych dzieł. W tym decydującym momencie w ewolucji człowieka, stajemy przed bezprecedensowym wyzwaniem, jakim są gwałtowne zmiany klimatyczne i masowy kryzys związany z wymieraniem gatunków. Aby nie dopuścić do upadku systemu umożliwiającego życie na naszej planecie i powstania klimatu niesprzyjającego życiu, rodzina ludzka musi wykorzystać nie tylko moc słońca, wiatru i oceanów. Aby przetrwać, musimy wykorzystać moc miłości.

Jest to najważniejsza i najpilniejsza religijna kwestia moralna naszych czasów. Jezus wierzy w każdego z nas oraz w wiele różnorodnych darów, którymi Bóg obdarzył rodzinę ludzką. Razem, dzięki temu bosko-ludzkiemu współdziałaniu, oblicze ziemi zostanie odnowione. Czy mamy odwagę uwierzyć w Bożą obietnicę, tak jak zrobiła to Maryja?

Pytania do refleksji
  • Czy rozpoznaję dary, które dał mi Bóg?
  • Jak mogę wykorzystać moje dary w służbie Bogu, innym, naszemu wspólnemu domowi?
  • Przypomnij sobie lub wyobraź sobie sytuację poważnej różnicy światopoglądowej lub ideologicznej. Co zrobiłbyś, aby przekształcić tę różnicę zdań w pełen szacunku, pogłębiony dialog dający owoce?
Świadectwo ekologicznego nawrócenia
Aleksandra Ćwik-Mohanty, Animatorka Laudato Si’ – Warszawa, Polska

Encyklika Laudato Si’ sprawiła, że nadal jestem w kościele katolickim, a tak naprawdę w Kościele w ogóle. Zanim ją przeczytałam, podobnie jak wielu młodych ludzi w Polsce (z pokolenia dwudziestolatków) powoli rezygnowałam z regularnego uczestnictwa we Mszy Świętej, zaczynałam kwestionować sensowność nauczania Kościoła w dobie katastrofy klimatycznej i niezliczonych okrucieństw dokonywanych na ludziach i zwierzętach na świecie. Myślałam: „Świat powinien się skupić na tym problemie, a nasi księża są tacy małostkowi!”.

Miałam to szczęście, że podczas studiów mogłam podróżować i szybko zdałam sobie sprawę, jak mało wiedziałam o wpływie człowieka na naszą planetę. Chociaż nie jestem naukowcem zajmującym się ochroną środowiska, nauka o zmianach klimatu i dobrostanie zwierząt stała się ważną częścią mojego życia. Jednak bez wiary moje życie nie było kompletne. Bez mocnych fundamentów, łatwo jest wpaść w wir złych myśli i stracić nadzieję. I wtedy wszystko się dla mnie zmieniło. Najpierw przyszła encyklika, jako jedna z lektur o sprawiedliwości ekologicznej, potem rekolekcje wielkopostne, na których usłyszałam, że dobrze jest dołączyć do jakiejś wspólnoty, a następnie Ruch Laudato Si jako wspólnota mojego wyboru. To był zdecydowanie dobry wybór. Wieloletnie doświadczenie w dzieleniu się wiedzą na temat zrównoważonego rozwoju nauczyło mnie, że najgorszą rzeczą, jaką można zrobić, to być protekcjonalnym w stosunku do ludzi, którzy nie zgadzają się z pomysłami, które staram się przekazać. Najlepiej jest założyć, że po prostu jeszcze czegoś nie wiedzą i że mają prawo się uczyć. Naszym zadaniem jest słuchać i dawać przykład, a nie narzucać swoje pomysły. Codziennie widzę oddolne zmiany. Z pewnością wszystko będzie dobrze.

Przejdź na górę

Usłyszeć krzyk stworzenia
Złe traktowanie zwierząt w chowie przemysłowym. Dzięki uprzejmości The Humane League.
Przejdź na górę
Usłyszeć pieśń stworzenia

Piękno dzikiej przyrody. Dzięki uprzejmości World Animal Protection 

Nadchodzi Tydzień Laudato Si’ 2023!

W dniach 21-28 maja odbędzie się kolejna edycja Tygodnia Laudato Si’, podczas której będziemy obchodzić ósmą rocznicę opublikowania encykliki Laudato Si’. Tegoroczny motyw przewodni to „Nadzieja dla Ziemi. Nadzieja dla ludzkości”.

Film List będzie głównym punktem odniesienia dla wydarzeń Tygodnia, podczas którego zachęcamy do organizacji pokazów dla społeczności lokalnych. Film opowiada historię czterech osób będących „społecznymi poetami”, które bezpośrednio odczuwają skutki kryzysu klimatycznego i ich spotkania z papieżem Franciszkiem w Rzymie.

Wydarzenie to jest organizowane przez watykańską Dykasterię ds. Integralnego Rozwoju Człowieka i wspierane przez Ruch Laudato Si’ wraz z innymi partnerami.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie laudatosiweek.org łącznie z formularzem zgłoszeniowym, dzięki któremu można zarejestrować swoje uczestnictwo i otrzymywać najnowsze wiadomości.

Dołącz do nas

Przejdź na górę

 

 

Go to top

 

Najważniejsze wartości LSM: Troska o siebie nawzajem

Dowiedz się więcej o każdej z 10 wartości, które stanowią podstawę misji i tożsamości LSM

Troska o siebie nawzajem
Przeczytaj o wartości na ten miesiąc 

Przejdź na górę

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *