Jeśli już oglądaliście film:

Jeśli jeszcze nie oglądaliście tego filmu:

filmu List.

Filmu List, opowiada o podróży do Rzymu liderów pierwszej linii, aby omówić encyklikę Laudato Si’ z papieżem Franciszkiem. Ekskluzywny dialog z papieżem, zawarty w filmie, oferuje odkrywczy wgląd w osobistą historię papieża Franciszka i historie nigdy nie widziane od czasu, gdy został biskupem Rzymu.

Więcej rzeczy, które możesz zrobić, aby rozwiązać kryzys

Zrób plan

Rozwiązanie kryzysu ekologicznego może poprawić zdrowie, bezpieczeństwo i perspektywy na przyszłość wszystkich ludzi.

Pomóc większej liczbie osób

Wszystkie główne tradycje wiary – 70% ludzkości – zachęcają nas do ochrony naszego wspólnego domu.

Zastanów się nad swoimi wartościami

Narzędzia do ochrony naszego wspólnego domu są już u nas.

filmu List.

Papież Franciszek napisał „encyklikę” – krótką książkę, którą piszą papieże, zatytułowaną Laudato Si’. Zachęca nas do zobaczenia, jak „wszystko jest połączone”. To, jak traktujemy Ziemię, nasz wspólny dom, jest odzwierciedleniem tego, jak traktujemy siebie nawzajem. Dbanie o siebie nawzajem oznacza dbanie o dom, który dzielimy.

Kontakt

Ask a question

7 + 15 =